Перейти к форме оценки имущества онлайн
Главная / Угода

Угода користувача сайту www.ocenka24.com.ua

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. ТОВ «ОЦІНКА24», (надалі Виконавець та/або Компанія ) публікує цей Публічний договір ( Угода та/або Оферта ) про надання послуг на інтернет-сайті Виконавця http://ocenka24.com.ua
 2. Відповідно до статті 633 Громадянського Кодексу України (ГК України) ця Угода є публічним договором та у випадку прийняття (акцепту) викладених нижче умов будь-яка дієздатна фізична або юридична особа (надалі Користувач ) зобов'язується виконувати умови цієї Угоди.
 3. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають такі значення:
  • Оферта - публічна пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній та/або юридичній особі, укласти з ним Публічний договір про надання послуг на умовах, що містяться у цій Угоді, включаючи всі її додатки;
  • Акцепт - повне прийняття Користувачем умов Угоди
  • Виконавець - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЦІНКА24», юридична адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 12;
  • Сайт - http://ocenka24.com.ua - інтернет-сайт, який адмініструється Компанією та є комунікаційною платформою для заповнення Заявки на оцінку Користувачем та розміщення інформації Виконавцем (далі по тексту - Сайт);
  • Користувач - будь-яка дієздатна фізична або юридична особа, що прийняла умови цієї Угоди та користується послугами Компанії;
  • Товар/Замовлення оцінки – замовлення послуги з оцінки майна;
  • Послуга - будь-яка операція, що не є постачанням товарів, пов'язана iз наданням сервісу, який використовується в процесі виконання певної дії або здійснення певної діяльності, для задоволення особистих потреб замовника;
  • Послуги/Сервіс ОЦІНКА24 - будь-які платні та безкоштовні сервіси, що надаються Виконавцем за допомогою Сайту (наприклад, в тому числі, але не виключно , всіх його можливостей, тексту, даних, інформації, програмного забезпечення, графіків або фотографій, малюнків і т.д. і т.п.), а також будь-яких інших послуг, що надаються Компанією за допомогою сервісу Сайту.
  • Обліковий запис/аккаунт - електронний кабінет Користувача у функціональній системі Сайтів, за допомогою якого він може керувати своїми оголошеннями на Сайтах;
  • Замовлення оцінки - прийняття Користувачем оферти на укладення цієї Угоди та процедура, протягом якої Користувач шляхом заповнення відповідних форм Сайту надає необхідну інформацію для заказу Товару та/або користування сервісами Сайту. Замовлення оцінки вважається завершеною лише у випадку успішного проходження всіх її етапів з Заявки на оцінку на Сайті.
  • Персональні дані - це відомості або сукупність відомостей про фізичну особу, що ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована за їхньою допомогою.
 4. Якщо Користувач не згоден з цими умовами повністю або частково, Виконавець просить його покинути даний сайт. Цi умови регулюють використання Користувачем Сайту і послуг Сайтом. Користування послугами Сайту означає, що Користувач ознайомлений з цією Угодою , розуміє і приймає її умови.
 5. Починаючи користуватися будь-яким сервісом Сайту або пройшовши процедуру Заявки на оцінку, Користувач вважається таким, що прийняв умови Угоди в повному об’ємі, без будь-яких обмовок та виключень. У випадку незгоди Користувача з будь-якими із положень цієї Угоди, Користувач не має права користуватися сервісами Сайту.
 6. Цим Компанія пропонує Користувачам мережі Інтернет користуватися своїми сервісами на умовах, викладених у цій Угоді.
 7. Компанія пропонує Користувачеві послуги з використання Сайту для оформлення Замовлення оцінки, в тому числі, але не виключно, а також інших сервісів Сайту.

2. УМОВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧІВ ТА ЗГОДА НА НЕЇ

 1. При розміщенні оголошень користувачі Сайту надають Компанії право на обробку їх персональних даних, згідно з чинним законодавством України.
 2. Надаючи свої персональні дані Компанії, Користувач дає згоду на обробку своїх персональних даних ТОВ «ОЦІНКА24» – особі, зареєстрованій за законодавством України, що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Мельникова, 12, на умовах, викладених у цьому документі. Згода на обробку персональних даних надається у момент підтвердження Заявки на оцінку Користувача на Сайті шляхом проставляння відмітки під текстом «Я погоджуюсь із правилами користування сервісом, а також із передачею та обробкою моїх даних ОЦІНКА24. Я підтверджую своє повноліття та відповідальність за розміщення оголошення» за допомогою елементів управління веб-сторінки Сайту і така згода надається до моменту розірвання правових відносин Користувача з Компанією.
 3. Зокрема, Користувач дає свою згоду на обробку його персональних даних, у тому числі – на будь-яку дію чи сукупність дій, таких як збір, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, відновлення, використання й розповсюдження (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.
 4. Також, Користувач дає свою згоду на передачу своїх персональних даних третім особам. База даних обробляється компанією ТОВ «ОЦІНКА24».
 5. База персональних даних користувачів ТОВ «ОЦІНКА24» зареєстрована у встановленому законодавством порядку базою персональних даних у значенні, що використовується в Законі України «Про захист персональних даних». Власником бази даних є ТОВ «ОЦІНКА24».
 6. Користувач Сайту також дає згоду на інші дії, які може здійснювати ТОВ «ОЦІНКА24» з його персональними даними в письмовій (паперовій), електронній та іншій формі, включаючи, та не обмежуючись такими персональними даними:
  • ім'я користувача;
  • регіон проживання, адреса електронної пошти, контактний телефон, інша контактна інформація за бажанням користувача;
  • ip-адреса, інші комунікаційні дані користувачів;
  • повідомлення, листи, заяви, що передаються користувачеві іншими користувачами й навпаки.
 7. Персональні дані Користувачів Сайту обробляються ТОВ «ОЦІНКА24» з метою:
  • забезпечення можливості контакту с Користувачем для надання послуги з оцінки майна;
  • захисту користувачів від неправомірних дій недобросовісних користувачів, зокрема, від шахрайства;
  • збору статистичної інформації з роботи Сайту для її обробки та використання при впровадженні нових сервісів та послуг, нововведень та покращень;
  • забезпечення своєчасної та якісної підтримки, контакту з нею;
  • перевірки відповідності Користувача вимогам цієї Угоди
  • для інформування користувачів про умови надання послуг, зміни в сервісах та організації Сайту, а також для інших цілей, що не суперечать чинному законодавству України.
 8. Персональні дані Користувачів, що обробляються Компанією згідно з цим документом, зберігаються протягом строку виконання послуги з оцінки майна (виконання звіту з оцінки майна замовленої Користувачем Виконавцю), або до моменту, коли користувач захоче розірвати відносини з Компанією.
 9. Права користувачів - суб'єктів персональних даних:
  • знати про місцезнаходження бази персональних даних, що містить персональні дані користувачів Сайту, її призначення та найменування, місцезнаходження власника та розпорядників персональних даних або дати відповідне доручення про отримання цієї інформації уповноваженими користувачами Сайту особам, крім випадків, встановлених законом;
  • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, включаючи інформацію про третіх осіб, яким передаються персональні дані користувачів Сайту
  • мати доступ до своїх персональних даних;
  • отримувати не пізніше ніж за тридцять календарних днів із дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються персональні дані користувачів Сайту у базі персональних даних, а також отримувати зміст персональних даних, що зберігаються;
  • пред’являти мотивовану вимогу власникові персональних даних із запереченням проти обробки персональних даних;
  • пред’являти мотивовану вимогу про зміну або знищення персональних даних власником та/або розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно або є недостовірними;
  • на захист персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з навмисним прихованням, ненаданням або несвоєчасним наданням, а також на захист від надання даних, що є недостовірними або такими, що ганьблять честь, гідність і ділову репутацію;
  • звертатися зі скаргами на обробку персональних даних в органи державної влади та до посадовців, у повноваження яких входить забезпечення захисту персональних даних, або до суду;
  • застосовувати засоби правового захисту у випадку порушення законодавства про захист персональних даних;
  • відкликати згоду на обробку персональних даних;
  • знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
  • на захист від автоматизованого рішення, що має для користувачів Сайту правові наслідки.
 10. Персональні дані, крім знеособлених персональних даних, за режимом доступу є інформацією з обмеженим доступом.
 11. У відповідності з вимогами чинного законодавства України Компанія може розкривати частину даних Користувача третім особам з метою, пов’язаною з їхніми законними правами й повноваженнями, у тому числі державним органам та закладам, при дотриманні встановленого порядку надання таких даних.
 12. Використання персональних даних з історичною, статистичною або науковою метою здійснюється виключно у знеособленому вигляді. Використання персональних даних Користувача у знеособленому вигляді не вимагає його додаткової згоди.
 13. Компанія забезпечує безпеку даних користувачів від втрати, розголосу та несанкціонованого доступу третіх осіб із застосуванням технологій систем безпеки, впровадження режиму обмеженого доступу й контролю доступу до даних авторизованими співробітниками.

3. ДАНІ, ЩО НАДАЮТЬСЯ Користувачем

 1. Компанія зберігає за собою право зв’язуватись з Користувачем : надсилати інформаційні повідомлення на електронну та фізичну адреси, вказані при реєстрації, а також надсилати повідомлення на мобільний телефон Користувача.
 2. Збір інформації здійснюється шляхом самостійного з використанням програмних засобів Сайту зазначення Користувачем відповідних даних, необхідних для Замовлення оцінки.
 3. Інформація технічного характеру, що міститься в системі, наприклад, ip-адреси, у відповідності з загальними правилами інтернет-повідомлень, використовується Компанією з метою, пов’язаною із обслуговуванням мережевого обладнання, а також для агрегації загальної статистичної, демографічної інформації (наприклад, про регіон, з якого було здійснене з’єднання Користувачем ).
 4. Користувач здійснює доступ до сервісів Сайту протягом часових проміжків безперервного використання – сесій.
 5. Відключення збереження даних останнього доступу в систему в настройках браузера не впливає на можливість користування сервісами Сайту в цілому, однак може обмежити їхній функціонал для Користувача.
 6. Компанія не збирає дані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також дані, що стосуються здоров’я або статевого життя користувачів і не несе відповідальності за розголошення Користувачами такої інформації на сайті.
 7. Опитування, що проводяться час від часу Компанією можуть містити запитання про демографічні дані користувачів(наприклад, освіту, вік, дохід). Дані, що збирає Компанія за допомогою таких опитувань, обробляються у знеособленому вигляді. Користувачі мають можливість не брати участі в опитуваннях та відмовитися від надання інформації. Компанія використовує демографічні дані з метою складання статистичних звітів і покращення якості послуг.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 1. Всі об’єкти, доступні завдяки сервісам Компанії, у тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, комп’ютерні програми, бази даних, музика, звуки та інші об’єкти, а також будь-який контент, розміщений на Сайтах, є об'єктами виключних прав Компанії, Користувачів та інших правовласників.
 2. Використання контенту, а також будь-яких інших елементів сервісів можливе лише в рамках функціоналу, запропонованого тим чи іншим сервісом Сайтів. Жодні елементи, що містяться на сервісах Сайтів, а також будь-який контент, розміщений на сервісах Сайтів, не можуть бути використані іншим способом без попереднього дозволу правовласника. Під використанням маються на увазі, у тому числі, але не виключно: відтворення, копіювання, переробка, розповсюдження на будь-якій основі і т.д.
 3. Скориставшись сервісами Сайтів, Користувач підтверджує, що несе виключну відповідальність за зміст наданих їм даних, а також має всі необхідні права, дозволи на Замовлення оцінки майна.
 4. Доступ до персональних даних Користувача з боку інших Користувачів можливий лише за наявності письмової згоди Користувача на такий доступ або з метою виконання вимог відповідного законодавства.
 5. Компанія зобов’язується докладати всіх зусиль для належного виконання своїх обов’язків за цією Угодою , включаючи нормальну роботу сервісів Сайтів та нерозповсюдження третім особам персональних даних, наданих Користувачем , за виключенням випадків, передбачених законодавством.
 6. Компанія може періодично встановлювати обмеження на користування сервісами Сайту, не несучи при цьому відповідальності за такі зміни або припинення.
 7. Щоб підтримувати високу якість своїх послуг, Компанія залишає за собою право дії Користувача на Сайті.
 8. Компанія може заборонити Користувачеві доступ на Сайти, якщо Користувач порушує умови цієї Угоди. Факт порушення вважається підтвердженим, якщо адміністрація Сайтів сповістила Користувача про ведення діяльності, яка порушує правила Сайту та права третіх осіб.
 9. Компанія має право передати Сайти з усіма їхніми сервісами та змістом, включаючи особисту інформацію Користувачів, своєму правонаступнику за договорами або на інших підставах. Передача та сповіщення Користувачів про таку передачу здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.
 10. Користувач має право надсилати скарги стосовно роботи Сайту через форму зворотного зв’язку http://ocenka24.com.ua, що будуть розглянуті протягом двох робочих днів з моменту їх надходження або з моменту отримання повної інформації стосовно суті скарги.
 11. Компанія залишає за собою право у будь-який момент вимагати від Користувача підтвердження даних, які він надав, і попросити у зв’язку з цим підтверджуючі документи (зокрема – копії/завірені копії документів, що посвідчують особу), ненадання яких на розсуд Користувача може бути прирівняне до надання недостовірної інформації. Якщо дані Користувача, вказані в наданих ним документах, не відповідають даним, вказаним при Замовленні оцінки, а також у випадку, якщо дані, вказані при реєстрації, не дозволяють ідентифікувати Користувача, Компанія має право відмовити Користувачеві в доступі до користування Сайтом з попереднім сповіщенням Користувача або без нього.

5. ОПЛАТА ПОСЛУГ

 1. Замовлення (акцептування) платних послуг  здійснюється Користувачем на Сайті за адресою http://ocenka24.com.ua/orderreq.html, а також – у будь-яких інших відповідних розділах Сайту.
 2. Користувач зобов’язується ознайомитися з цінами на платні послуги Компанії, розміщеними на Сайтах, після чого може замовити такі послуги. Детальна інформація про вартість усіх послуг зазначена.
 3. Оплата платних послуг Компанії здійснюється у порядку, вказаному за адресою http://ocenka24.com.ua
 4. Повернення сплачених коштів за ненадані послуги здійснюється Компанією в таких випадках:
  • Якщо з причини будь-якої технічної неполадки послуга не надавалась, повернення оплачених коштів здійснюється уповноваженим Компанією адміністратором після надання Користувачем доказів оплати на рахунок наданий Користувачем.

6. ПОЛІТИКА ОБРОБКИ COOKIE

 1. Файл cookie – це програмний файл, що містить рядок символів та надсилається на комп’ютер користувача, який відвідує певну сторінку веб-сайту. При повторному відвідуванні цього веб-сайту такий файл дозволяє ідентифікувати браузер користувача. Файли cookie здатні зберігати налаштування Користувача та інші дані.
 2. Технологія, що використовується на Сайті, відправляє дані на пристрій користувача: один або кілька файлів cookie.
 3. Компанія використовує cookie для спрощеного доступу Користувача до деяких сервісів Сайту, для збору статистичної інформації з метою підвищення ефективності взаємодії Користувача з сайтом, а також для отримання інформації, пов’язаної з маркетинговими заходами.
 4. Така інформація представлена в агрегованій формі й не містить персональних даних.
 5. Дані можуть передаватися таким третім особам:
  • системам збору статистики відвідувань ОЦІНКА24 (Google Analytics - https://www.google.com.ua/intl/ru/policies/privacy/ , Gemius -http://gemius.com.ua/ua/ru_privacy_policy , Yandex.ru - http://legal.yandex.ru/confidential/ );
  • соціальним мережам, плагіни яких розміщені на Сайті (наприклад, Facebook, Twitter).
 6. Співробітники Компанії або треті особи, з якими ми співпрацюємо, можуть мати доступ до даних файлів cookie.
 7. Компанія може надавати інформацію третім особам, якщо того вимагає законодавство, для захисту законних прав або вжиття заходів щодо потенційно незаконної діяльності.
 8. Користувач має можливість відмовитись від збору вказаної вище інформації, виконавши такі дії:
  • в налаштуваннях браузера встановивши «Я не приймаю cookie»;
  • в налаштуваннях браузера встановивши «Видаляти cookie».

7. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ

 1. Скориставшись сервісами Сайтів, Користувач підтверджує свою згоду з тим, що він використовує Сайти та їхні сервіси на свій страх і ризик «як є», оцінює й несе всі ризики, пов’язані з використанням розміщених на Сайтах оголошень, а Компанія, у тому числі її керівництво, співробітники й агенти, не несуть ніякої відповідальності за зміст розміщених на Сайті оголошень, за будь-які збитки та втрати, що стали результатом використання розміщених на Сайтах оголошень.
 2. Компанія не є організатором/ініціатором угоди між Користувачами або її стороною. Сайт є комунікаційною платформою, що надає можливість Користувачам Замовляти оцінку майна у будь-який час, звідки завгодно.
 3. Компанія не може контролювати достовірність наданої Користувачем інформації. Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки, заподіяні в результаті здійснення угоди або неналежної поведінки будь-якої зі сторін угоди.
 4. Компанія не несе відповідальності за поведінку Користувача або за пропоновані ними товари/послуги, зазначені в оголошеннях, які вони розміщують.
 5. Компанія не несе відповідальності за будь-який несанкціонований доступ або використання сервісів Компанії та/або будь-якої інформації про користувачів, що зберігається на них, а також за будь-які помилки, віруси, «троянських коней» і т.д., які можуть бути передані на Сайти або через Сайти третіми особами.
 6. Якість, безпека, законність та відповідність товару чи послуги їхньому опису, а також можливість Користувача продати чи придбати товар/послугу знаходяться поза контролем Компанії.
 7. Компанія закликає Користувачів дотримуватись обережності та зберігати здоровий глузд при користуванні послугами Сайту. Користувач має взяти до уваги, що його контрагент може бути неповнолітнім або видавати себе за іншу особу. Користування послугами Компанії передбачає, що Користувач усвідомлює та приймає ці ризики, а також погоджується, що Компанія не несе відповідальності за дії чи бездіяльність з боку Користувача.
 8. Користувач не може робити висновок, що пропозиція, продаж та придбання будь-якого товару або послуги є дійсними й легальними, виходячи з факту Замовлення оцінки на Сайті. Користувач бере на себе повну відповідальність за свої дії.
 9. Якщо у Користувача виникають претензії в результаті користування послугами Сайту, Користувач звільняє Компанію (разом з її дочірніми компаніями, афілійованими особами, службовцями, директорами, уповноваженими та співробітниками) від усіх відомих і невідомих вимог, зобов’язань, компенсацій із відшкодування шкоди, збитків, втрат і витрат, включаючи адвокатські гонорари, що виникли в результаті або у зв’язку з такими претензіями.
 10. Бездіяльність з боку Компанії у випадку порушення Користувачем або іншими користувачами положень Угоди не позбавляє Компанію права вжити відповідних заходів, спрямованих на захист своїх інтересів, пізніше, а також не означає відмову Компанії від своїх прав у випадку скоєння в майбутньому таких або подібних порушень.
 11. Компанія не несе відповідальності за невиконання або труднощі при виконанні зобов’язань із наданням доступу до Сайту через непередбачувані обставини непереборної сили, наслідків яких неможливо уникнути або подолати (таких як рішення влади, трудові суперечки, нещасні випадки, обриви в загальній системі комунікацій і т.д.).
 12. Компанія не несе відповідальності за неполадки в роботі Сайту, викликані технічними перебоями в роботі обладнання та програмного забезпечення.
 13. За жодних умов Компанія, її керівництво, співробітники й агенти не несуть відповідальності за пряму, непряму, випадкову, умисну шкоду та штрафні збитки (навіть якщо Компанія була попереджена про можливість таких збитків) у результаті використання Сайту та його сервісів Користувачем , включаючи без обмеження випадки, в яких шкода стала результатом використання або неправильного використання Сайтів та їхніх сервісів.
 14. Нічого в Угоді не може сприйматися як встановлення між Користувачем і Компанією агентських відносин, відносин товариства, відносин за сумісною діяльністю, відносин особистого найму або будь-яких інших відносин, прямо не передбачених Угодою .
 15. Компанія несе відповідальність за рекламу, розміщену на сервісах Сайтів, у межах, встановлених правозастосовним законодавством.

8. ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ ТА ПРИПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ САЙТУ

 1. Ця Угода вступає в силу з моменту початку використання Користувачем будь-якого сервісу Сайту та діє безстроково.
 2. У випадку, якщо Компанією були внесені будь-які зміни в Угоду в порядку, передбаченому пунктом 7.1 Угоди, з якими Користувач не згоден, він зобов’язаний припинити користування сервісами Сайтів. Факт не припинення користуванням сайтами вважається підтвердженням згоди Користувача з відповідною редакцією Угоди.
 3. Розірвання Угоди з боку Компанії може відбутися у випадках:
  • порушення положень цієї Угоди, заподіяння будь-якої шкоди Компанії, у тому числі її репутації або користувачам Сайту;
  • виконання інших дій, що суперечать політиці Компанії.
 4. Правовідносини можуть бути відновлені лише після прийняття адміністрацією Компанії відповідного рішення.

9. ВНЕСЕННЯ ЗМІН В УГОДУ

 1. Угода може бути змінена Компанією без будь-якого спеціального сповіщення, нова редакція Угоди вступає в силу з моменту її розміщення в мережі інтернет за вказаною у цьому абзаці Угоди адресою, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди. Діюча редакція Угоди завжди знаходиться на сторінці за адресою http://ocenka24.com.ua/

10. ІНШІ УМОВИ

 1. При виникненні між Сторонами спорів і суперечок за цією Угодою або у зв’язку з нею Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом переговорів. Якщо будь-які спори, суперечки або вимоги, що виникають з цієї Угоди або у зв’язку з нею, у тому числі такі, що стосуються її виконання, порушення, припинення або недійсності, не можуть бути вирішені шляхом переговорів, тоді ці спори розглядаються у відповідності з чинним законодавством у судовому порядку.
 2. Ця Угода регулюється і тлумачиться у відповідності з законодавством України. Питання, не врегульовані цією Угодою , підлягають вирішенню у відповідності з чинним законодавством України. Всі можливі спори, що витікають з відносин, які регулюються цією Угодою , вирішуються у порядку, встановленому законодавством України, за нормами українського права.
 3. Скрізь у тексті цієї Угоди, якщо явно не вказано інше, під терміном «правозастосовне законодавство» мається на увазі як законодавство України, так і законодавство місця перебування Користувача/Користувачів.
 4. Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не спричинює недійсності чи неможливості виконання інших положень цієї Угоди.


Смотрите также
Новости
Отзывы клиентов
Контакты
ООО Оценка24
Тел: 0 800 502-977
(050) 3000-173
Почта: ocenka24@hotmail.com
Социально ответственная компания (10% перечисляем на благотворительность)
Все представительства в Украине
Сертификаты
 • Сертификат субъекта оценочной деятельности
  Сертификат субъекта оценочной деятельности
 • Сертификат подтверждающий квалификацию оценщика
  Сертификат подтверждающий квалификацию оценщика
 • Удостоверение о повышении квалификации оценщика
  Удостоверение о повышении квалификации оценщика
 • Удостоверение о повышении квалификации оценщика
  Удостоверение о повышении квалификации оценщика
 • Квал. свидетельство на оценку движимого имущества
  Квал. свидетельство на оценку движимого имущества
 • Квал. свидетельство на оценку земельных участков
  Квал. свидетельство на оценку земельных участков
О нас
Предлагаем широкий перечень услуг: независимая оценка стоимости движимого и недвижимого имущества, консалтинг и сюрвейринг. Специалисты нашей компании уже более 15 лет профессионально работают на данном рынке. Компания динамично развивается, имеет репутацию компетентного, надежного и независимого партнера.

Услуги по оценке предоставляются на основании действительного Сертификата субъекта оценочной деятельности № 771/16 и Сертификата оценщика № 2216 от 27.01.2001 г., выданные Фондом государственного имущества Украины. Сотрудники являются членами Всеукраинской общественной организации «Ассоциация Специалистов Оценки».
Партнеры и клиенты
 • AB InBev Efes Ukraine
 • Metinvest
 • SimCorp Ukraine LLC
 • TEDIS Ukraine
 • Vodafone Україна
 • АСБІС-Україна
 • Миронівський хлібопродукт
 • Dyckerhoff Украина
 • Glencore International
 • Kärcher в Украине
 • StarLightMedia
 • Toyota
 • HiPP Украина
 • Компанія REHAU
 • ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України"
 • Smart Maritime Group
 • ХТЗ
 • Хлебокомбинат Кулиничи
 • Lexus
 • NISSAN - Техник Центр дилер
 • Suzuki
 • Техник Центр
 • Пересечанский МЭЗ
 • ХЮЗ - Харьковский ювелирный завод
 • Трайгон Фарминг Харьков
 • Арт-отель Ирис
 • ООО «Мистраль Авто»
 • ООО «Аякс-Авто»
 • ДанКо Декор
 • Державна прикордонна служба Україны
 • Комапния Konark
 • ООО «Инсолар»
 • Адвокатское Обьединение «КВЕСТ»
 • Парфюмерно косметическая компания "ЭФФЕКТ"
 • Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения
 • ООО ХВТФ «Моторимпекс»
 • ООО "СИЭС ИНТЕГРА"
 • Аварийно - спасательный отряд специального назначения Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области
 • Корпорация «SunGroup»
 • ЧАО «ХЭМЗ-IРЕС»
 • Промэлектро-Харьков